1699.3. Taško koordinatės

Parašykite teisingą atsakymą!


Nustatykite taško I koordinates.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Taško koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  2. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  3. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  4. Algebra: Vienanariai
  5. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  6. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  7. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  8. Algebra: Kintamojo reikšmė
  9. Algebra: Abcisės ašis
  10. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės