741.3. Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 2. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 3. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 4. Algebra: Funkcija y = x²
 5. Algebra:
 6. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 7. Algebra: Tapatybės
 8. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 9. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 10. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 11. Algebra: Procentai ir proporcijos
 12. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 13. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 14. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 15. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 16. Algebra: Racionalieji skaičiai
 17. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 18. Algebra: Vienodi vienanariai
 19. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 20. Algebra:
 21. Algebra: Koordinačių plokštuma
 22. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 23. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 24. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 25. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 26. Algebra: Kintamojo reikšmė
 27. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 28. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 29. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 30. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 31. Algebra: Skaičiaus modulis
 32. Algebra: Lygčių savybės
 33. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 34. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 35. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 36. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 37. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 38. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 39. Algebra: Daugianariai
 40. Algebra:
 41. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 42. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas