741.3. Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 2. Algebra: Skaičiaus modulis
 3. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 4. Algebra: Vienodi vienanariai
 5. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 6. Algebra: Kintamojo reikšmė
 7. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 8. Algebra:
 9. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 10. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 11. Algebra: Daugianariai
 12. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 13. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 14. Algebra: Koordinačių plokštuma
 15. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 16. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 17. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 18. Algebra: Tapatybės
 19. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 20. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 21. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 22. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 23. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 24. Algebra: Lygčių savybės
 25. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 26. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 27. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 28. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 29. Algebra:
 30. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 31. Algebra: Racionalieji skaičiai
 32. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 33. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 34. Algebra: Funkcija y = x²
 35. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 36. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 37. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 38. Algebra: Procentai ir proporcijos
 39. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 40. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 41. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 42. Algebra: