1883.3. Tiesinė funkcija y = kx + b

Duota tiesinė funkcija y = kx + b. Apskaičiuokite k , jei x ir y nežinomieji, o b = 12


Parašykite atsakymą.

y=∎x+12
∎→
Apskaičiuokite lentelėje trūkstamą reikšmę.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesinė funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  2. Algebra: Raidė - kintamasis
  3. Algebra: Koordinačių plokštuma
  4. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  5. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  6. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  7. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  8. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  9. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  10. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas