1883.3. Tiesinė funkcija y = kx + b

Duota tiesinė funkcija y = kx + b. Apskaičiuokite k , jei x ir y nežinomieji, o b = 12


Parašykite atsakymą.

y=∎x+12
∎→
Apskaičiuokite lentelėje trūkstamą reikšmę.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesinė funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 2. Algebra: Lygčių savybės
 3. Algebra: Raidė - kintamasis
 4. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 5. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 6. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 7. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 8. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 9. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 10. Algebra:
 11. Algebra: Kintamojo reikšmė
 12. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 13. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 14. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 15. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 16. Algebra: Panašūs vienanariai
 17. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 18. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 19. Algebra: Koordinačių plokštuma
 20. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 21. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 22. Algebra: Panašūs vienanariai
 23. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 24. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 25. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 26. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 27. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 28. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 29. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 30. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 31. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 32. Algebra: Taško koordinatės
 33. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 34. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 35. Algebra: Trinariai
 36. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 37. Algebra: Koordinačių plokštuma
 38. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 39. Algebra: Vienanariai
 40. Algebra: Funkcija
 41. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 42. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija