1618.3. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Abscisių ašies rodyklė nurodo jos ___________ kryptį.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 2. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 3. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 4. Algebra: Vienodi vienanariai
 5. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 6. Algebra:
 7. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 8. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 9. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 11. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 12. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 13. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 14. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 15. Algebra: Funkcija y = x²
 16. Algebra: Kintamojo reikšmė
 17. Algebra:
 18. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 19. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 20. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 21. Algebra: Tapatybės
 22. Algebra:
 23. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 24. Algebra: Skaičiaus modulis
 25. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 26. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 27. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 28. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 29. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 30. Algebra: Daugianariai
 31. Algebra: Racionalieji skaičiai
 32. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 33. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 34. Algebra: Procentai ir proporcijos
 35. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 36. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 37. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 38. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 39. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 40. Algebra: Koordinačių plokštuma
 41. Algebra: Lygčių savybės
 42. Algebra: Veiksmai su daugianariais