1618.3. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Abscisių ašies rodyklė nurodo jos ___________ kryptį.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 2. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 3. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 4. Algebra: Tapatybės
 5. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 6. Algebra:
 7. Algebra: Vienodi vienanariai
 8. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 9. Algebra: Lygčių savybės
 10. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 11. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 12. Algebra: Funkcija y = x²
 13. Algebra: Racionalieji skaičiai
 14. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 15. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 16. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 17. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 18. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 19. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 20. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 21. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 22. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 23. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 24. Algebra:
 25. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 26. Algebra: Skaičiaus modulis
 27. Algebra: Kintamojo reikšmė
 28. Algebra: Koordinačių plokštuma
 29. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 30. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 31. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 32. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 33. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 34. Algebra: Procentai ir proporcijos
 35. Algebra:
 36. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 37. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 38. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 39. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 40. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 41. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 42. Algebra: Daugianariai