1496.3. Trupmeniniai reiškiniai

Pasirinkite atsakymą.

Ar veiksmas atliktas teisingai?
\frac{2zx}{6}+\frac{3xz}{9}=\frac{2xz}{3}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Trupmeniniai reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Racionalieji skaičiai
  2. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  3. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  4. Algebra: Racionalieji skaičiai
  5. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  6. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  7. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  8. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  9. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
  10. Algebra: Tapatybės