1496.3. Trupmeniniai reiškiniai

Pasirinkite atsakymą.

Ar veiksmas atliktas teisingai?
\frac{2zx}{6}+\frac{3xz}{9}=\frac{2xz}{3}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Trupmeniniai reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  2. Algebra: Racionalieji skaičiai
  3. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  4. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  5. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  6. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  7. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  8. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  9. Algebra:
  10. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.