1496.3. Trupmeniniai reiškiniai

Pasirinkite atsakymą.

Ar veiksmas atliktas teisingai?
\frac{2zx}{6}+\frac{3xz}{9}=\frac{2xz}{3}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Trupmeniniai reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra:
 2. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 3. Algebra: Daugianariai
 4. Algebra: Tapatybės
 5. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 6. Algebra: Racionalieji skaičiai
 7. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 8. Algebra: Tapatybės
 9. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 10. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 11. Algebra: Trinariai
 12. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 13. Algebra: Skaičių lygtys
 14. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 15. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 16. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 17. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 18. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 19. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 20. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 21. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 22. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 23. Algebra: Panašūs vienanariai
 24. Algebra: Abcisės ašis
 25. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 26. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 27. Algebra: Lygčių savybės
 28. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 29. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 30. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 31. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 32. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
 33. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 34. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 35. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 36. Algebra: Taško koordinatės
 37. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 38. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 39. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 40. Algebra: Racionalieji skaičiai
 41. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 42. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga