1736.3. Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Pabaikite sakinį susijusį su kampais.


VIII un IV ir .
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagrečios plokštumos
Potemė
Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Abcisės ašis
 2. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 3. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 4. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 5. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
 6. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 7. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 8. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 9. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 10. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 11. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 12. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 13. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 14. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 15. Algebra: Trinariai
 16. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 17. Algebra: Lygčių savybės
 18. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 19. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 20. Algebra: Skaičių lygtys
 21. Algebra:
 22. Algebra: Racionalieji skaičiai
 23. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 24. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 25. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 26. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 27. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 28. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 29. Algebra: Racionalieji skaičiai
 30. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 31. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 32. Algebra: Tapatybės
 33. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 34. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 35. Algebra: Daugianariai
 36. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 37. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 38. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 39. Algebra: Taško koordinatės
 40. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 41. Algebra: Tapatybės
 42. Algebra: Panašūs vienanariai