572.3. Vienanariai (1-o laipsnio)

Parašykite atsakymą.

Nurodykite vienanario -8y^{12} koeficientą ir laipsnį.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Vienanariai (1-o laipsnio)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 2. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 3. Algebra: Funkcija y = x²
 4. Algebra:
 5. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 6. Algebra: Vienanario koeficientas
 7. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 8. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 9. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 10. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 11. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 12. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 13. Algebra: Dvinariai
 14. Algebra: Abcisės ašis
 15. Algebra: Dydžių priklausomybė
 16. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 17. Algebra: Vienanario koeficientas
 18. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 19. Algebra: Koordinačių plokštuma
 20. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 21. Algebra: Lygčių savybės
 22. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 23. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 24. Algebra: Raidė - kintamasis
 25. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 26. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 27. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 28. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 29. Algebra: Abcisės ašis
 30. Algebra: Dvinariai
 31. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 32. Algebra: Vienodi vienanariai
 33. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 34. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 35. Algebra:
 36. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 37. Algebra: Skaičių lygtys
 38. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 39. Algebra: Funkcija y = x²
 40. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 41. Algebra: Kintamojo reikšmė
 42. Algebra: Priešingi daugianariai