572.3. Vienanariai (1-o laipsnio)

Parašykite atsakymą.

Nurodykite vienanario -8y^{12} koeficientą ir laipsnį.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Vienanariai (1-o laipsnio)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija y = x²
  2. Algebra: Dvinariai
  3. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  4. Algebra: Vienodi vienanariai
  5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  6. Algebra: Vienanario koeficientas
  7. Algebra: Vienanario koeficientas
  8. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  9. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  10. Algebra: Abcisės ašis