2034.3. ax² + bx = 0

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite b reikšmę lygties ax^2+bx=0, kai x_2=10 ir a=0,2!
b=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + bx = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  2. Algebra: Trupmenos
  3. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  4. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas
  5. Fizika: Garso savybės
  6. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  7. Algebra: Kvadratinės lygtys
  8. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  9. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  10. Algebra: Diskriminantas