2034.3. ax² + bx = 0

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite b reikšmę lygties ax^2+bx=0, kai x_2=10 ir a=0,2!
b=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + bx = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  2. Algebra: ax² + bx = 0
  3. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  4. Fizika: Archimedo dėsnis.
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Algebra: Racionali išraiška
  7. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  8. Algebra: Realieji skaičiai
  9. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  10. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.