2034.3. ax² + bx = 0

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite b reikšmę lygties ax^2+bx=0, kai x_2=10 ir a=0,2!
b=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + bx = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  2. Fizika: Garso savybės
  3. Algebra: Funkcija
  4. Algebra: ax² + bx = 0
  5. Fizika: Archimedo dėsnis.
  6. Algebra: Funkcija
  7. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  8. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  9. Algebra: Grafikas
  10. Algebra: Realieji skaičiai