2034.3. ax² + bx = 0

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite b reikšmę lygties ax^2+bx=0, kai x_2=10 ir a=0,2!
b=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + bx = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  2. Algebra: Diskriminantas
  3. Algebra: Diskriminantas
  4. Algebra: Realieji skaičiai
  5. Algebra: Funkcija
  6. Algebra: ax² + bx = 0
  7. Fizika: Medžiagos būsenos.
  8. Algebra: Funkcija
  9. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  10. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.