2034.3. ax² + bx = 0

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite b reikšmę lygties ax^2+bx=0, kai x_2=10 ir a=0,2!
b=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + bx = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Grafikas
  2. Chemija: 10. kl
  3. Fizika: Judėjimo grafikas..
  4. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  5. Fizika: Masė ir tankis
  6. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  7. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  8. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  9. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  10. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė