1931.3. Funkcija y = x²

Parašykite teisingą atsakymą.

Užrašykite funkcijos y = 3(x-2)^2 viršūnės abscisės reikšmę.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Funkcija y = x²

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  2. Algebra: Funkcija y = x²
  3. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  4. Algebra:
  5. Algebra: Tapatybės
  6. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  7. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  8. Algebra: Abcisės ašis
  9. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  10. Algebra: Vienodi vienanariai