1931.3. Funkcija y = x²

Parašykite teisingą atsakymą.

Užrašykite funkcijos y = 3(x-2)^2 viršūnės abscisės reikšmę.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Funkcija y = x²

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  2. Algebra: Skaičiaus modulis
  3. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  4. Algebra: Skirtingi vienanariai
  5. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  6. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  7. Algebra:
  8. Algebra: Kintamojo reikšmė
  9. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  10. Algebra: Tapatybės