147.3. Medžiagos kiekis.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

Medžiagos santykinė molekulinė masė skaitine reikšme atitinka jos molinę masę, išreikštą .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  2. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  3. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  4. Fizika: Garso savybės.
  5. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  6. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  7. Algebra: Trupmenos išraiška
  8. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  9. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  10. Algebra: Tikimybė