147.3. Medžiagos kiekis.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

Medžiagos santykinė molekulinė masė skaitine reikšme atitinka jos molinę masę, išreikštą .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Racionalieji skaičiai
  2. Fizika: Garso savybės.
  3. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  4. Algebra: Realieji skaičiai
  5. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  6. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  7. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  8. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  9. Fizika:
  10. Algebra: Proporcijos, procentai