147.3. Medžiagos kiekis.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

Medžiagos santykinė molekulinė masė skaitine reikšme atitinka jos molinę masę, išreikštą .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  2. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  3. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  4. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  5. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  6. Fizika:
  7. Algebra: Trupmenos išraiška
  8. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  9. Algebra: Funkcija
  10. Fizika: Judėjimo grafikas..