1771.3. Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Parašykite teisingą atsakymą.

Duota funkcija: y=\frac{8}{x}+4. Prie kokios funkcijos argumento reikšmės funkcija yra lygi 36? Atsakymą rašykite dešimtaine trupmena.
y(x)=36 prie x=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra:
 2. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 3. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 4. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 5. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 6. Algebra: Panašūs vienanariai
 7. Algebra: Ordinatės ašis
 8. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 9. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 10. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 11. Algebra:
 12. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 13. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 14. Algebra:
 15. Algebra: Trinariai
 16. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 17. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 18. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 19. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 20. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 21. Algebra: Funkcija y = x²
 22. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 23. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 24. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 25. Algebra: Trinariai
 26. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 27. Algebra: Panašūs vienanariai
 28. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 29. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 30. Algebra: Taško koordinatės
 31. Algebra: Skaičių lygtys
 32. Algebra: Funkcija
 33. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 34. Algebra: Vienanariai
 35. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 36. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 37. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 38. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 39. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 40. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 41. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 42. Algebra: Tapatybių reiškiniai