1771.3. Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Parašykite teisingą atsakymą.

Duota funkcija: y=\frac{8}{x}+4. Prie kokios funkcijos argumento reikšmės funkcija yra lygi 36? Atsakymą rašykite dešimtaine trupmena.
y(x)=36 prie x=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Taško koordinatės
 2. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 3. Algebra: Vienanariai
 4. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 5. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 6. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 7. Algebra: Funkcija
 8. Algebra:
 9. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 10. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 11. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 12. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 13. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 14. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 15. Algebra: Ordinatės ašis
 16. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 17. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 18. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 19. Algebra: Trinariai
 20. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 21. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 22. Algebra: Trinariai
 23. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 24. Algebra: Panašūs vienanariai
 25. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 26. Algebra:
 27. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 28. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 29. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 30. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 31. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 32. Algebra: Funkcija y = x²
 33. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 34. Algebra: Skaičių lygtys
 35. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 36. Algebra:
 37. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 38. Algebra: Panašūs vienanariai
 39. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 40. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 41. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 42. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė