1771.3. Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Parašykite teisingą atsakymą.

Duota funkcija: y=\frac{8}{x}+4. Prie kokios funkcijos argumento reikšmės funkcija yra lygi 36? Atsakymą rašykite dešimtaine trupmena.
y(x)=36 prie x=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 2. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 3. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 4. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 5. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 6. Algebra:
 7. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 8. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 9. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 10. Algebra: Vienanariai
 11. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 12. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 13. Algebra: Panašūs vienanariai
 14. Algebra: Funkcija y = x²
 15. Algebra: Taško koordinatės
 16. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 17. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 18. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 19. Algebra: Funkcija
 20. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 21. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 22. Algebra:
 23. Algebra: Ordinatės ašis
 24. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 25. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 26. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 27. Algebra:
 28. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 29. Algebra: Skaičių lygtys
 30. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 31. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 32. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 33. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 34. Algebra: Trinariai
 35. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 36. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 37. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 38. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 39. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 40. Algebra: Panašūs vienanariai
 41. Algebra: Trinariai
 42. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės