1106.3. Ekvivalentiškos lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Ar ši lygtis yra ekvivalentiška 4y - 5 = 7? Pavyzdžiui: y - 5 = -2
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Ekvivalentiškos lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  3. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  4. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  5. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  6. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  7. Algebra: Daugianariai
  8. Algebra: Dydžių priklausomybė
  9. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  10. Algebra: Funkcija