1106.3. Ekvivalentiškos lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Ar ši lygtis yra ekvivalentiška 4y - 5 = 7? Pavyzdžiui: y - 5 = -2
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Ekvivalentiškos lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kintamojo reikšmė
  2. Algebra: Priešingi daugianariai
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  5. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  8. Algebra:
  9. Algebra: Tapatybės
  10. Algebra: Koordinačių plokštuma