1106.3. Ekvivalentiškos lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Ar ši lygtis yra ekvivalentiška 4y - 5 = 7? Pavyzdžiui: y - 5 = -2
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Ekvivalentiškos lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  2. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  3. Algebra: Funkcija
  4. Algebra: Koordinačių plokštuma
  5. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  6. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  7. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  8. Algebra:
  9. Algebra: Dydžių priklausomybė
  10. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės