1106.3. Ekvivalentiškos lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Ar ši lygtis yra ekvivalentiška 4y - 5 = 7? Pavyzdžiui: y - 5 = -2
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Ekvivalentiškos lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Dydžių priklausomybė
  2. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  3. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  4. Algebra: Priešingi daugianariai
  5. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  6. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  7. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  8. Algebra: Tapatybės
  9. Algebra: Funkcija
  10. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu