1256.3. Procentai ir proporcijos

Parinkite teisingą atsakymą.

Duota proporcija \frac{6}{9}=\frac{4}{6} yra:
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Procentai ir proporcijos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienodi vienanariai
 2. Algebra: Dvinariai
 3. Algebra: Ordinatės ašis
 4. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 5. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 6. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 7. Algebra: Procentai ir proporcijos
 8. Algebra: Procentai ir proporcijos
 9. Algebra: Priešingi daugianariai
 10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 11. Algebra: Panašūs daugianariai
 12. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 13. Algebra: Vienanariai
 14. Algebra: Panašūs vienanariai
 15. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 16. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 17. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 18. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 19. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 20. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 21. Algebra:
 22. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 23. Algebra: Vienanario koeficientas
 24. Algebra: Trinariai
 25. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 26. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 27. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 28. Algebra: Lygčių savybės
 29. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 30. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 31. Algebra: Procentai ir proporcijos
 32. Algebra: Panašūs daugianariai
 33. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 34. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 35. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 36. Algebra:
 37. Algebra:
 38. Algebra: Dvinariai
 39. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 40. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 41. Algebra: Procentai ir proporcijos
 42. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.