1256.3. Procentai ir proporcijos

Parinkite teisingą atsakymą.

Duota proporcija \frac{6}{9}=\frac{4}{6} yra:
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Procentai ir proporcijos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  2. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
  3. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  4. Algebra: Ordinatės ašis
  5. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  6. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  7. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  8. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  9. Algebra: Dvinariai
  10. Algebra: Panašūs daugianariai