1256.3. Procentai ir proporcijos

Parinkite teisingą atsakymą.

Duota proporcija \frac{6}{9}=\frac{4}{6} yra:
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Procentai ir proporcijos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Procentai ir proporcijos
 2. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 3. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 4. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 5. Algebra: Panašūs vienanariai
 6. Algebra: Dvinariai
 7. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 8. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 9. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 10. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 11. Algebra: Ordinatės ašis
 12. Algebra: Vienodi vienanariai
 13. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 14. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 15. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 16. Algebra: Vienanario koeficientas
 17. Algebra: Priešingi daugianariai
 18. Algebra:
 19. Algebra: Panašūs daugianariai
 20. Algebra:
 21. Algebra: Procentai ir proporcijos
 22. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 23. Algebra:
 24. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 25. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 26. Algebra: Trinariai
 27. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 28. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 29. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 30. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 31. Algebra: Procentai ir proporcijos
 32. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 33. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 34. Algebra: Dvinariai
 35. Algebra: Vienanariai
 36. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 37. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 38. Algebra: Procentai ir proporcijos
 39. Algebra: Lygčių savybės
 40. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 41. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 42. Algebra: Panašūs daugianariai