1796.3. Racionalieji skaičiai

Apskaičiuokite.

13\times (-6)=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  2. Algebra: Funkcija
  3. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  4. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  5. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Algebra:
  8. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  9. Algebra: Tapatybės
  10. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo