1411.3. Tapatybių reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Koks aritmetinis veiksmas turi būtų įrašytas ∎, kad reiškiniai būtų tapatūs?
1\times 2\times 3\times 4\times 5\times 6\times 7\times 8=8∎
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  3. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  4. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  5. Algebra: Priešingi daugianariai
  6. Algebra: Trinariai
  7. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  8. Algebra: Priešingi daugianariai
  9. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  10. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai