1411.3. Tapatybių reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Koks aritmetinis veiksmas turi būtų įrašytas ∎, kad reiškiniai būtų tapatūs?
1\times 2\times 3\times 4\times 5\times 6\times 7\times 8=8∎
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  2. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  3. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  4. Algebra: Koordinačių plokštuma
  5. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  6. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  7. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  8. Algebra:
  9. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  10. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas