899.3. Iracionalieji skaičiai

Pasirinkite atsakymą.

Ar šio pavyzdžio atsakymas visada bus iracionalusis skaičius? Pavyzdys: iracionalaus skaičiaus daugyba iš iracionalaus skaičiaus.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Iracionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  2. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  3. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  4. Fizika:
  5. Geometrija:
  6. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  7. Geometrija:
  8. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  9. Fizika: Masė ir tankis
  10. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.