1233.3. Priešingi daugianariai

Ar duotas daugianaris yra priešingas daugianariui -6z-3x^{2}+y?

Užrašykite atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Priešingi daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 2. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 3. Algebra: Dydžių priklausomybė
 4. Algebra: Vienodi vienanariai
 5. Algebra: Funkcija y = x²
 6. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 7. Algebra: Priešingi daugianariai
 8. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 9. Algebra: Abcisės ašis
 10. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 11. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 12. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 13. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 14. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 15. Algebra:
 16. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 17. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 18. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 19. Algebra: Raidė - kintamasis
 20. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 21. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 22. Algebra: Lygčių savybės
 23. Algebra: Vienanario koeficientas
 24. Algebra: Vienanario koeficientas
 25. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 26. Algebra: Abcisės ašis
 27. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 28. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 29. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 30. Algebra: Kintamojo reikšmė
 31. Algebra: Koordinačių plokštuma
 32. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 33. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 34. Algebra: Dvinariai
 35. Algebra:
 36. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 37. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 38. Algebra: Skaičių lygtys
 39. Algebra: Dvinariai
 40. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 41. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 42. Algebra: Funkcija y = x²