1233.3. Priešingi daugianariai

Ar duotas daugianaris yra priešingas daugianariui -6z-3x^{2}+y?

Užrašykite atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Priešingi daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 2. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 3. Algebra: Vienodi vienanariai
 4. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 5. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 6. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 7. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 8. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 9. Algebra:
 10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 11. Algebra: Abcisės ašis
 12. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 13. Algebra: Dydžių priklausomybė
 14. Algebra: Dvinariai
 15. Algebra: Abcisės ašis
 16. Algebra: Vienanario koeficientas
 17. Algebra: Funkcija y = x²
 18. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 19. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 20. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 21. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 22. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 23. Algebra: Priešingi daugianariai
 24. Algebra: Raidė - kintamasis
 25. Algebra:
 26. Algebra: Kintamojo reikšmė
 27. Algebra: Dvinariai
 28. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 29. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 30. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 31. Algebra: Skaičių lygtys
 32. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 33. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 34. Algebra: Vienanario koeficientas
 35. Algebra: Funkcija y = x²
 36. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 37. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 38. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 39. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 40. Algebra: Koordinačių plokštuma
 41. Algebra: Lygčių savybės
 42. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka