1268.3. Skaitmeninė išraiška

Apskaičiuokite ir užrašykite dešimtaine trupmena.

2^2-(-3)^2\times \frac{1}{4}=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Skaitmeninė išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinė funkcija
  2. Algebra: Daugianariai
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Algebra: Funkcija
  5. Algebra: Panašūs vienanariai
  6. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  7. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  8. Algebra: Daugianariai
  9. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  10. Algebra: Veiksmai su vienanariais