1268.3. Skaitmeninė išraiška

Apskaičiuokite ir užrašykite dešimtaine trupmena.

2^2-(-3)^2\times \frac{1}{4}=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Skaitmeninė išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  3. Algebra: Daugianariai
  4. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  5. Algebra: Lygties sąvoka
  6. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  7. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  8. Algebra: Skaičiaus modulis
  9. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  10. Algebra: