2463.3. Stačiakampis ir jo savybės

Pasirinkite atsakymą.

Stačiakampio įstrižainės susikirtimo taške visada sudaro statų kampą?
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Stačiakampis ir jo savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  3. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  4. Algebra: Racionali išraiška
  5. Algebra: Moda
  6. Algebra: Kvadratinės lygtys
  7. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  8. Fizika:
  9. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  10. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė