2463.3. Stačiakampis ir jo savybės

Pasirinkite atsakymą.

Stačiakampio įstrižainės susikirtimo taške visada sudaro statų kampą?
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Stačiakampis ir jo savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  2. Fizika: Šviesos spektras.
  3. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  4. Algebra: Trupmenos išraiška
  5. Algebra: Kvadratinės lygtys
  6. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  7. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  8. Algebra: Racionali išraiška
  9. Algebra: Realieji skaičiai
  10. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė