2463.3. Stačiakampis ir jo savybės

Pasirinkite atsakymą.

Stačiakampio įstrižainės susikirtimo taške visada sudaro statų kampą?
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Stačiakampis ir jo savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Masė ir tankis
  2. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  3. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  4. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  5. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  6. Fizika:
  7. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  8. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  9. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  10. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas