3233.3. Panašūs vienanariai

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Pažymėkite, kuris vienanaris panašus į duotąjį vienanarį -12g^3af.

Šio vienanario laipsnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  2. Algebra: Dydžių priklausomybė
  3. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  4. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  5. Algebra:
  6. Algebra: Panašūs vienanariai
  7. Algebra: Skirtingi vienanariai
  8. Algebra: Daugianariai
  9. Algebra: Daugianariai
  10. Algebra: Skaičiaus modulis