KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

3233.3. Panašūs vienanariai

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Pažymėkite, kuris vienanaris panašus į duotąjį vienanarį -12g^3af.

Šio vienanario laipsnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Funkcija
 2. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 3. Algebra:
 4. Algebra: Racionalieji skaičiai
 5. Algebra: Ordinatės ašis
 6. Algebra: Tiesinė funkcija
 7. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 8. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 9. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 10. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.