490.3. Šviesos spektras

Pažymėkite teisingą atsakymą

Ar visų spalvų spinduliai lūžta vienodai, šviesai pereinant iš oro į vandenį?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Šviesos spektras.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Proporcijos, procentai
  2. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  3. Fizika: Garso savybės.
  4. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  5. Fizika:
  6. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  7. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  8. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  9. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  10. Algebra: Kvadratinės lygtys