490.3. Šviesos spektras

Pažymėkite teisingą atsakymą

Ar visų spalvų spinduliai lūžta vienodai, šviesai pereinant iš oro į vandenį?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Šviesos spektras.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  2. Algebra: Tikimybė
  3. Algebra: Racionalieji skaičiai
  4. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  5. Algebra: Proporcijos, procentai
  6. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  7. Algebra: Kvadratinės lygtys
  8. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  9. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  10. Algebra: Funkcija