KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

643.3. Daugianariai

Pasirinkite atsakymą.

Ar šis teigiyns teisingas? Vienanariai, iš kurių sudarytas daugianaris, vadinami daugianario nariais.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Funkcija y = x²
 2. Algebra:
 3. Algebra: Skaičiaus modulis
 4. Algebra: Racionalieji skaičiai
 5. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 6. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 7. Algebra: Kintamojo reikšmė
 8. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 10. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės