643.3. Daugianariai

Pasirinkite atsakymą.

Ar šis teigiyns teisingas? Vienanariai, iš kurių sudarytas daugianaris, vadinami daugianario nariais.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  2. Algebra: Taško koordinatės
  3. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  4. Algebra: Racionalieji skaičiai
  5. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  6. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  7. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  8. Algebra: Funkcija
  9. Algebra: Abcisės ašis
  10. Algebra: Kintamojo reikšmė