KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

643.3. Daugianariai

Pasirinkite atsakymą.

Ar šis teigiyns teisingas? Vienanariai, iš kurių sudarytas daugianaris, vadinami daugianario nariais.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 2. Algebra:
 3. Algebra: Panašūs vienanariai
 4. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 5. Algebra: Panašūs vienanariai
 6. Algebra: Funkcija
 7. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 8. Algebra: Lygties sąvoka
 9. Algebra: Lygčių savybės
 10. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.