2983.3. Slėgis.

Parašykite teisingą atsakymą

Medinis rąstas, kurio matmenys 30 cm x 40 cm x 50 cm ir tankis 650kg/m^3, yra padėtas ant stalo. Koks yra mažiausias ir didžiausias slėgis į stalo pavirškių?
P_{mažiausias}=
Pa
P_{didžiausias}=
Pa
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Slėgis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Archimedo dėsnis.
  2. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  3. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  4. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  5. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  6. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  7. Algebra:
  8. Geometrija:
  9. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  10. Algebra: Racionali išraiška