1998.3. Nepilnos kvadratinės lygtys

Užpildykite tuščią tarpą.

Nepilnos kvadratinės lygties koeficientas niekada nebus lygus 0 .
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Nepilnos kvadratinės lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  2. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  3. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  4. Chemija:
  5. Algebra:
  6. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  7. Fizika: Garso pasekmės.
  8. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  9. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  10. Algebra: Iracionalieji skaičiai