1998.3. Nepilnos kvadratinės lygtys

Užpildykite tuščią tarpą.

Nepilnos kvadratinės lygties koeficientas niekada nebus lygus 0 .
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Nepilnos kvadratinės lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Mediana
  2. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  3. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  4. Fizika: Šviesos spektras.
  5. Fizika: Garso pasekmės.
  6. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  7. Algebra: Mediana
  8. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  9. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  10. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis