1998.3. Nepilnos kvadratinės lygtys

Užpildykite tuščią tarpą.

Nepilnos kvadratinės lygties koeficientas niekada nebus lygus 0 .
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Nepilnos kvadratinės lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  2. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  3. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  4. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  5. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  6. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  7. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  8. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  9. Algebra: ax² + bx = 0
  10. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.