1819.3. Skaičiaus modulis

Pasirinkite atsakymą.

Apskaičiuokite |-44|
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Skaičiaus modulis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  2. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  3. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  4. Algebra: Funkcija
  5. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  6. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  7. Algebra:
  8. Algebra: Panašūs vienanariai
  9. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  10. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas