1819.3. Skaičiaus modulis

Pasirinkite atsakymą.

Apskaičiuokite |-44|
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Skaičiaus modulis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  2. Algebra: Funkcija y = x²
  3. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  4. Algebra: Skaičiaus modulis
  5. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  6. Algebra: Panašūs vienanariai
  7. Algebra: Racionalieji skaičiai
  8. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  9. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  10. Algebra: Trinariai