1819.3. Skaičiaus modulis

Pasirinkite atsakymą.

Apskaičiuokite |-44|
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Skaičiaus modulis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygčių savybės
  2. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  3. Algebra: Daugianariai
  4. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  5. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  6. Algebra: Funkcija y = x²
  7. Algebra: Vienanariai
  8. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  9. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  10. Algebra: Panašūs vienanariai