2976.3. Slėgis.

Parašykite teisingą atsakymą

Cilindras, kurio pagrindo plotas yra 0,4 m^2, yra padėtas ant stalo. Cilindro svoris yra 120 N. Apskaičiuolite slėgį, kuriuo cilindras slegia stalo paviršių.
P=
Pa
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Slėgis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  2. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  3. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  4. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  5. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  6. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  7. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  8. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  9. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą
  10. Fizika: Apšvietimas ir sauga