226.3. Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Parašykite atsakymą (skaičių)!

Kiek protonų yra 715 N atome?
Kiek elektronų yra 715 N atome?
Kiek neutronų yra 715 N atome?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  2. Algebra: Racionali išraiška
  3. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  4. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  5. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  6. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  7. Fizika: Garso sklidimas.
  8. Algebra: Diskriminantas
  9. Fizika: Medžiagos būsenos.
  10. Algebra: