226.3. Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Parašykite atsakymą (skaičių)!

Kiek protonų yra 715 N atome?
Kiek elektronų yra 715 N atome?
Kiek neutronų yra 715 N atome?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  2. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  3. Algebra: Hiperbolė
  4. Algebra: Parabolė
  5. Algebra:
  6. Fizika: Slėgis.
  7. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  8. Algebra: Racionali išraiška
  9. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  10. Algebra: Kvadratinės lygtys