226.3. Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Parašykite atsakymą (skaičių)!

Kiek protonų yra 715 N atome?
Kiek elektronų yra 715 N atome?
Kiek neutronų yra 715 N atome?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  2. Fizika: Garso sklidimas.
  3. Fizika: Slėgis.
  4. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  5. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  6. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  7. Algebra: Kvadratinė šaknis
  8. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  9. Algebra:
  10. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.