226.3. Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Parašykite atsakymą (skaičių)!

Kiek protonų yra 715 N atome?
Kiek elektronų yra 715 N atome?
Kiek neutronų yra 715 N atome?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Realieji skaičiai
  2. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  3. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  4. Algebra: ax² + bx = 0
  5. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  6. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  7. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  8. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  9. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  10. Fizika: Garso sklidimas.