1765.3. Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Parašykite teisingą atsakymą.

Duota funkcija: m=-b^2!
Kokia funkcijos reikšmė, kai b=-9
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių plokštuma
 2. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 3. Algebra: Skaičiaus modulis
 4. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 5. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 6. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 7. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 8. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 9. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 10. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 11. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 12. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 13. Algebra:
 14. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 15. Algebra: Trinariai
 16. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 17. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 18. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 19. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 20. Algebra: Daugianariai
 21. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 22. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 23. Algebra: Skaičiaus modulis
 24. Algebra: Vienodi vienanariai
 25. Algebra: Trinariai
 26. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 27. Algebra:
 28. Algebra: Taško koordinatės
 29. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 30. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 31. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 32. Algebra: Dvinariai
 33. Algebra: Vienanario koeficientas
 34. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 35. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 36. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 37. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 38. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 39. Algebra: Daugianariai
 40. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 41. Algebra: Vienanariai
 42. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo