1765.3. Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Parašykite teisingą atsakymą.

Duota funkcija: m=-b^2!
Kokia funkcijos reikšmė, kai b=-9
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Trinariai
 2. Algebra: Vienanariai
 3. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 4. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 5. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 6. Algebra:
 7. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 8. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 9. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 10. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 11. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 12. Algebra:
 13. Algebra: Trinariai
 14. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 15. Algebra: Skaičiaus modulis
 16. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 17. Algebra: Vienodi vienanariai
 18. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 19. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 20. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 21. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 22. Algebra: Dvinariai
 23. Algebra: Daugianariai
 24. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 25. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 26. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 27. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 28. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 29. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 30. Algebra: Skaičiaus modulis
 31. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 32. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 33. Algebra: Daugianariai
 34. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 35. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 36. Algebra: Vienanario koeficientas
 37. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 38. Algebra: Koordinačių plokštuma
 39. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 40. Algebra: Taško koordinatės
 41. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 42. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės