2604.3. Nepilnos kvadratinės nelygybės

Pasirinkite atsakymą.

Duota kvadratinė \frac{16-3x}{9-x}>0. Kuri iš duotų nelygybių porų teisingai pakeistų nelygybę?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Nelygybės ir sistemos
Potemė
Nepilnos kvadratinės nelygybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
  2. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
  3. Fizika: Elektros sauga
  4. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  5. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.
  6. Algebra: Aritmetinė progresija
  7. Algebra: Ekvivalentiškumas
  8. Algebra: Koeficientas
  9. Geometrija:
  10. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.