137.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite kintamojo reikšmę!
x*4-5=19
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienanariai
  2. Algebra: Dvinariai
  3. Algebra: Daugianariai
  4. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  5. Algebra: Racionalieji skaičiai
  6. Algebra: Funkcija
  7. Algebra: Skirtingi vienanariai
  8. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  9. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  10. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija