137.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite kintamojo reikšmę!
x*4-5=19
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Dvinariai
  2. Algebra: Skirtingi vienanariai
  3. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  4. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  5. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  6. Algebra: Daugianariai
  7. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  8. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  9. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  10. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija