137.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite kintamojo reikšmę!
x*4-5=19
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių plokštuma
  2. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  3. Algebra: Priešingi daugianariai
  4. Algebra: Dvinariai
  5. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  6. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  7. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  8. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  9. Algebra: Racionalieji skaičiai
  10. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku