1729.3. Dydžių priklausomybės sąvoka

Perrašykite teisingas eilutes ir pakeiskite vieną, kad ryšys būtų teisingas (tai susiję su Olimpinėmis žaidynėmis)


Užrašykite atsakymą.

Irakas

Puerto Rikas

Čilė

Monakas
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybės sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
  2. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  3. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  4. Algebra:
  5. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  6. Algebra: Panašūs daugianariai
  7. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  8. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  9. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  10. Algebra: Raidė - kintamasis