2155.3. Amplitudė (varjacinė eilutė)

Užduotis

Per matematikos pamoką Petras darė istorijos namų darbus ir mokytoja tai pamatė. Ji išrinko 4 įvykius, kurie įvyko MCMXLI , MCCI , MDCXXV and MLI metais, ir paprašė perrašyti šiuos skaičius ir apskaičiuoti amplitudę. Kaip atrodys amplitudė romėniškais skaitmenimis?

Pakeiskite skaičius iš romėniškų į arabiškus!
MCMXLI
MCCI
MDCXXV
MLI
Amplitudė romėniškai:
Amplitudė arabiškai:
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Amplitudė (varjacinė eilutė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  2. Algebra: Realieji skaičiai
  3. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  4. Chemija: 10. kl
  5. Fizika: Archimedo dėsnis.
  6. Fizika: Garso savybės
  7. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  8. Algebra: Trupmenos
  9. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  10. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.