1681.3. Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Parašykite teisingą atsakymą.

Visi taškai IV koordinačių plokštumos ketvirtyje (∆;∇) turi atitinkamus ženklus. Į trikampėlius įrašyk ženklus!
∆→
∇→
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  2. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  3. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  4. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  5. Algebra: Taško koordinatės
  6. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  7. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  8. Algebra: Dydžių priklausomybė
  9. Algebra: Vienanario koeficientas
  10. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis