1304.3. Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties 5x-7t =0 šaknį (šaknį nurodykite su t)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  2. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
  3. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  4. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  5. Algebra:
  6. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  7. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  8. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  9. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  10. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b