1304.3. Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties 5x-7t =0 šaknį (šaknį nurodykite su t)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  2. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  3. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  4. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  5. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  6. Algebra: Panašūs vienanariai
  7. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  8. Algebra: Vienanariai
  9. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  10. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis