1304.3. Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties 5x-7t =0 šaknį (šaknį nurodykite su t)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  2. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  5. Algebra: Funkcija y = x²
  6. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  7. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  8. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  9. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  10. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė