2066.3. Kvadratinės lygties sprendimas

Užrašykite atsakymą.

Kiek skirtingų šaknų turi lygtis, jeigu diskriminantas lygus 0,25?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso sklidimas.
  2. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  3. Algebra: Kvadratinės lygtys
  4. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  5. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  6. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  7. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  8. Fizika: Judėjimo grafikas
  9. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  10. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.