2066.3. Kvadratinės lygties sprendimas

Užrašykite atsakymą.

Kiek skirtingų šaknų turi lygtis, jeigu diskriminantas lygus 0,25?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  2. Algebra: Moda
  3. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  4. Fizika: Garso sklidimas.
  5. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  6. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  7. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  8. Algebra: Racionalieji skaičiai
  9. Fizika: Slėgis.
  10. Algebra: Kvadratinė šaknis