2066.3. Kvadratinės lygties sprendimas

Užrašykite atsakymą.

Kiek skirtingų šaknų turi lygtis, jeigu diskriminantas lygus 0,25?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinė šaknis
  2. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  3. Algebra: Trupmenos išraiška
  4. Fizika:
  5. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  6. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  7. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  8. Algebra: Moda
  9. Geometrija:
  10. Fizika: Judėjimo grafikas