2066.3. Kvadratinės lygties sprendimas

Užrašykite atsakymą.

Kiek skirtingų šaknų turi lygtis, jeigu diskriminantas lygus 0,25?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  2. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  3. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  4. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  5. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  6. Fizika:
  7. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  8. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  9. Algebra: ax² + c = 0
  10. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.