209.3. Tapatybės

Pasirinkite atsakymą.

Ar duota išraiška 8+2×5=8×2×5 yra tapatybė?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 2. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 3. Algebra: Vienodi vienanariai
 4. Algebra: Skaičių lygtys
 5. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 6. Algebra: Priešingi daugianariai
 7. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 8. Algebra: Lygčių savybės
 9. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 10. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 11. Algebra: Dydžių priklausomybė
 12. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 13. Algebra: Abcisės ašis
 14. Algebra: Taško koordinatės
 15. Algebra: Skaičių lygtys.
 16. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 17. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 18. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 19. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 20. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 21. Algebra:
 22. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 23. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 24. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 25. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 26. Algebra:
 27. Algebra: Vienodi vienanariai
 28. Algebra: Tapatybės
 29. Algebra: Skaičiaus modulis
 30. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 31. Algebra: Tapatybės
 32. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 33. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 34. Algebra: Procentai ir proporcijos
 35. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 36. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 37. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 38. Algebra: Tiesinė funkcija
 39. Algebra: Lygčių savybės
 40. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 41. Algebra:
 42. Algebra: Vienanario koeficientas