209.3. Tapatybės

Pasirinkite atsakymą.

Ar duota išraiška 8+2×5=8×2×5 yra tapatybė?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygčių savybės
 2. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 3. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 4. Algebra: Vienodi vienanariai
 5. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 6. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 7. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 8. Algebra: Tapatybės
 9. Algebra: Skaičių lygtys
 10. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 11. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 12. Algebra: Abcisės ašis
 13. Algebra: Vienanario koeficientas
 14. Algebra: Dydžių priklausomybė
 15. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 16. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 17. Algebra: Vienodi vienanariai
 18. Algebra: Procentai ir proporcijos
 19. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 20. Algebra: Tapatybės
 21. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 22. Algebra: Tiesinė funkcija
 23. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 24. Algebra: Priešingi daugianariai
 25. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 26. Algebra: Skaičių lygtys.
 27. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 28. Algebra: Skaičiaus modulis
 29. Algebra:
 30. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 31. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 32. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 33. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 34. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 35. Algebra:
 36. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 37. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 38. Algebra: Taško koordinatės
 39. Algebra:
 40. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 41. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 42. Algebra: Lygčių savybės