209.3. Tapatybės

Pasirinkite atsakymą.

Ar duota išraiška 8+2×5=8×2×5 yra tapatybė?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaičiaus modulis
 2. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 3. Algebra: Dydžių priklausomybė
 4. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 5. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 6. Algebra: Tiesinė funkcija
 7. Algebra:
 8. Algebra:
 9. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 10. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 11. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 12. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 13. Algebra: Priešingi daugianariai
 14. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 15. Algebra: Tapatybės
 16. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 17. Algebra: Vienodi vienanariai
 18. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 19. Algebra: Skaičių lygtys
 20. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 21. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 22. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 23. Algebra: Abcisės ašis
 24. Algebra: Lygčių savybės
 25. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 26. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 27. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 28. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 29. Algebra: Skaičių lygtys.
 30. Algebra: Vienodi vienanariai
 31. Algebra:
 32. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 33. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 34. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 35. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 36. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 37. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 38. Algebra: Lygčių savybės
 39. Algebra: Procentai ir proporcijos
 40. Algebra: Tapatybės
 41. Algebra: Vienanario koeficientas
 42. Algebra: Taško koordinatės