209.3. Tapatybės

Pasirinkite atsakymą.

Ar duota išraiška 8+2×5=8×2×5 yra tapatybė?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 2. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 3. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 4. Algebra: Skaičių lygtys.
 5. Algebra: Lygčių savybės
 6. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 7. Algebra: Lygčių savybės
 8. Algebra: Dydžių priklausomybė
 9. Algebra: Skaičiaus modulis
 10. Algebra: Vienodi vienanariai
 11. Algebra:
 12. Algebra: Vienodi vienanariai
 13. Algebra: Procentai ir proporcijos
 14. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 15. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 16. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 17. Algebra:
 18. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 19. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 20. Algebra: Tapatybės
 21. Algebra: Vienanario koeficientas
 22. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 23. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 24. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 25. Algebra:
 26. Algebra: Tiesinė funkcija
 27. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 28. Algebra: Priešingi daugianariai
 29. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 30. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 31. Algebra: Taško koordinatės
 32. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 33. Algebra: Skaičių lygtys
 34. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 35. Algebra: Abcisės ašis
 36. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 37. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 38. Algebra: Tapatybės
 39. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 40. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 41. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 42. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.