2666.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Įrašykite.

Skaičius m yra vadinamas lygties \sqrt{m}=3x+2 skaičiumi.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  2. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  3. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  4. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  5. Fizika: Archimedo dėsnis.
  6. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  7. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  8. Algebra: Trupmenos
  9. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  10. Geometrija: Rombas ir jo savybės