2666.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Įrašykite.

Skaičius m yra vadinamas lygties \sqrt{m}=3x+2 skaičiumi.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + bx = 0
  2. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  3. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  4. Fizika: Archimedo dėsnis.
  5. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  6. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  7. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  8. Fizika: Slėgis.
  9. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  10. Algebra: Parabolė