338.3. Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Užrašykite atsakymą.

Kokia junginio, vadinamo kalio šarmu, cheminė formulė?
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Racionalieji skaičiai
 2. Algebra: Trupmenos išraiška
 3. Algebra: Kvadratinės lygtys
 4. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 5. Fizika:
 6. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 7. Algebra: ax² + bx = 0
 8. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
 9. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
 10. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 11. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
 12. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
 13. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 14. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
 15. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
 16. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
 17. Fizika:
 18. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
 19. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
 20. Algebra: Hiperbolė
 21. Algebra: Trupmenos
 22. Geometrija: Rombas ir jo savybės
 23. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
 24. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 25. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
 26. Algebra: Iracionalieji skaičiai
 27. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
 28. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
 29. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 30. Geometrija: Trapecija, jos elementai, trapecijos tipai, trapecijos savybės, lygiašonės trapecijos savybės
 31. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
 32. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
 33. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
 34. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
 35. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
 36. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
 37. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 38. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
 39. Algebra: Racionalieji skaičiai
 40. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
 41. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 42. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.