338.3. Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Užrašykite atsakymą.

Kokia junginio, vadinamo kalio šarmu, cheminė formulė?
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
 2. Algebra: Iracionalieji skaičiai
 3. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
 4. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 5. Algebra: ax² + bx = 0
 6. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
 7. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
 8. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
 9. Fizika:
 10. Algebra: Hiperbolė
 11. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
 12. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 13. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
 14. Geometrija: Rombas ir jo savybės
 15. Algebra: Trupmenos
 16. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 17. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
 18. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
 19. Algebra: Racionalieji skaičiai
 20. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
 21. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
 22. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 23. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
 24. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 25. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
 26. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
 27. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 28. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
 29. Algebra: Kvadratinės lygtys
 30. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
 31. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 32. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
 33. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
 34. Fizika:
 35. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
 36. Algebra: Racionalieji skaičiai
 37. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
 38. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
 39. Geometrija: Trapecija, jos elementai, trapecijos tipai, trapecijos savybės, lygiašonės trapecijos savybės
 40. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
 41. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 42. Algebra: Trupmenos išraiška