700.3. Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.


Parašykite atsakymą.

Nustatykite tašką, kuris priklauso 5 atkarpoms ir 2 tiesėms.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Taškas, tiesė ir atkarpa
Potemė
Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 2. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 3. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 4. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 5. Algebra: Kintamojo reikšmė
 6. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 7. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 8. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 9. Algebra: Priešingi daugianariai
 10. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 11. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 12. Algebra: Ordinatės ašis
 13. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 14. Algebra: Skirtingi vienanariai
 15. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 16. Algebra: Panašūs daugianariai
 17. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 18. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 19. Algebra: Skirtingi vienanariai
 20. Algebra: Vienanariai
 21. Algebra: Dvinariai
 22. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 23. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 24. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 25. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 26. Algebra: Procentai ir proporcijos
 27. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 28. Algebra: Panašūs vienanariai
 29. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 30. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 31. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 32. Algebra:
 33. Algebra: Panašūs vienanariai
 34. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 35. Algebra: Skaičiaus modulis
 36. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 37. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 38. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 39. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 40. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 41. Algebra: Panašūs vienanariai
 42. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.