700.3. Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Taškas, tiesė ir atkarpa
Potemė
Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 2. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 3. Algebra:
 4. Algebra: Procentai ir proporcijos
 5. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 6. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 7. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 8. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 9. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 10. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 11. Algebra: Panašūs vienanariai
 12. Algebra: Kintamojo reikšmė
 13. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 14. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 15. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 16. Algebra: Ordinatės ašis
 17. Algebra: Skaičiaus modulis
 18. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 19. Algebra: Panašūs vienanariai
 20. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 21. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 22. Algebra: Vienanariai
 23. Algebra: Skirtingi vienanariai
 24. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 25. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 26. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 27. Algebra: Panašūs vienanariai
 28. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 29. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 30. Algebra: Priešingi daugianariai
 31. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 32. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 33. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 34. Algebra: Skirtingi vienanariai
 35. Algebra: Dvinariai
 36. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 37. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 38. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 39. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 40. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 41. Algebra: Panašūs daugianariai
 42. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga