700.3. Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Taškas, tiesė ir atkarpa
Potemė
Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 2. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 3. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 4. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 5. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 6. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 7. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 8. Algebra: Dvinariai
 9. Algebra: Skirtingi vienanariai
 10. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 11. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 12. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 13. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 14. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 15. Algebra: Procentai ir proporcijos
 16. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 17. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 18. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 19. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 20. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 21. Algebra: Panašūs vienanariai
 22. Algebra: Ordinatės ašis
 23. Algebra: Skaičiaus modulis
 24. Algebra: Priešingi daugianariai
 25. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 26. Algebra: Panašūs vienanariai
 27. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 28. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 29. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 30. Algebra: Skirtingi vienanariai
 31. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 32. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 33. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 34. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 35. Algebra: Panašūs daugianariai
 36. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 37. Algebra: Vienanariai
 38. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 39. Algebra:
 40. Algebra: Panašūs vienanariai
 41. Algebra: Kintamojo reikšmė
 42. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas