2185.3. Tikimybė

Pasirinkite atsakymą.

Santykinis dažnis yra ______________
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Tikimybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  2. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  3. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  4. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  5. Algebra: Tikimybė
  6. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  7. Algebra: Hiperbolė
  8. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  9. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  10. Fizika: Fizikiniai dydžiai