804.3. Aksioma, teorema, įrodymas


Ar teiginys teisingas?

Jei duota, kad ∠α = ∠β, įmanoma įrodyti, kad ∠DAC = ∠GAF.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kryžminiaii ir gretutinia kampai
Potemė
Aksioma, teorema, įrodymas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  2. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  3. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  4. Algebra: Panašūs vienanariai
  5. Algebra: Funkcija
  6. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  7. Algebra:
  8. Algebra: Ordinatės ašis
  9. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  10. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės