2081.3. Vienodi vienanariai

Parinkite teisingą atsakymą.

Patikrinkite, kurie vienanariai yra lygūs duotajam vienanariui \frac{72}{8}+(4an-3)\times(4an+3)!

Šio vienanario laipsnis
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienodi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Procentai ir proporcijos
 2. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 3. Algebra: Dvinariai
 4. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 5. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 6. Algebra:
 7. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 8. Algebra: Dvinariai
 9. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 10. Algebra: Priešingi daugianariai
 11. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 12. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 13. Algebra: Lygčių savybės
 14. Algebra: Ordinatės ašis
 15. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 16. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 17. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 18. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 19. Algebra: Vienanariai
 20. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 21. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 22. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 23. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 24. Algebra: Vienanario koeficientas
 25. Algebra: Panašūs daugianariai
 26. Algebra: Procentai ir proporcijos
 27. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 28. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 29. Algebra:
 30. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 31. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 32. Algebra: Panašūs daugianariai
 33. Algebra: Trinariai
 34. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 35. Algebra: Vienodi vienanariai
 36. Algebra:
 37. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 38. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 39. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 40. Algebra: Procentai ir proporcijos
 41. Algebra: Panašūs vienanariai
 42. Algebra: Procentai ir proporcijos