2705.3. Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Parašykite atsakymą!

Apskaičiuokite! (Jei apskaičiuoti neįmanoma, rašykite U)
\sqrt{\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{2}}}=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Moda
  3. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  4. Algebra:
  5. Algebra: Kvadratinės lygtys
  6. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  7. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  8. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  9. Chemija:
  10. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.