2705.3. Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Parašykite atsakymą!

Apskaičiuokite! (Jei apskaičiuoti neįmanoma, rašykite U)
\sqrt{\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{2}}}=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + c = 0
  2. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  3. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  4. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  5. Algebra: Trupmenos
  6. Algebra: Kvadratinės lygtys
  7. Chemija:
  8. Algebra: Kvadratinės lygtys
  9. Fizika: Judėjimo rūšys.
  10. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba