2705.3. Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Parašykite atsakymą!

Apskaičiuokite! (Jei apskaičiuoti neįmanoma, rašykite U)
\sqrt{\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{2}}}=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Racionali išraiška
  2. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  3. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  4. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  5. Fizika:
  6. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  7. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  8. Fizika:
  9. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  10. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė