2705.3. Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Parašykite atsakymą!

Apskaičiuokite! (Jei apskaičiuoti neįmanoma, rašykite U)
\sqrt{\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{2}}}=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  2. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  3. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  4. Algebra: Racionalieji skaičiai
  5. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  6. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  7. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  8. Algebra: Kvadratinės lygtys
  9. Algebra: Trupmenos išraiška
  10. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje