2705.3. Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Parašykite atsakymą!

Apskaičiuokite! (Jei apskaičiuoti neįmanoma, rašykite U)
\sqrt{\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{2}}}=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  2. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  3. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  4. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  5. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  6. Fizika:
  7. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  8. Algebra: Racionali išraiška
  9. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  10. Fizika: Judėjimo rūšys.