228.3. Medžiagų sudėtis ir struktūra.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

Helis susideda iš .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Medžiagų sudėtis ir struktūra.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos
  2. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  3. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  4. Chemija:
  5. Fizika: Garso sklidimas.
  6. Algebra: Formulė y = k/x
  7. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  8. Algebra: Racionali išraiška
  9. Algebra: Racionalieji skaičiai
  10. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida