576.3. Vienanariai (1-o laipsnio)

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite vienanario -t-1 koeficientą ir laipsnį.
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Vienanariai (1-o laipsnio)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 2. Algebra: Dydžių priklausomybė
 3. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 4. Algebra: Skirtingi vienanariai
 5. Algebra: Kintamojo reikšmė
 6. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 7. Algebra: Skirtingi vienanariai
 8. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 9. Algebra: Funkcija y = x²
 10. Algebra: Tapatybės
 11. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 12. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 13. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 14. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 15. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 16. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 17. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 18. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 19. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 20. Algebra: Abcisės ašis
 21. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 22. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 23. Algebra: Procentai ir proporcijos
 24. Algebra:
 25. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 26. Algebra:
 27. Algebra: Vienanario koeficientas
 28. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 29. Algebra: Vienodi vienanariai
 30. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 31. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 32. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 33. Geometrija:
 34. Algebra: Skaičiaus modulis
 35. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 36. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 37. Algebra: Vienanariai
 38. Algebra: Skirtingi vienanariai
 39. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 40. Algebra: Panašūs daugianariai
 41. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 42. Algebra: Tapatybės