1297.3. Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Užrašykite atsakymą.

Kiek šaknų turi duota lygtis? Jeigu tinka visi skaičiai, rašykite R.
2-x=(8-8x):8+1
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 2. Algebra: Abcisės ašis
 3. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 4. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 5. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 6. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 7. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 8. Algebra:
 9. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 10. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 11. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 12. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 13. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 14. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 15. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 16. Algebra: Tapatybės
 17. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 18. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 19. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 20. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 21. Algebra: Trinariai
 22. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 23. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 24. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 25. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 26. Algebra: Racionalieji skaičiai
 27. Algebra: Skaičių lygtys
 28. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 29. Algebra: Racionalieji skaičiai
 30. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 31. Algebra: Panašūs vienanariai
 32. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 33. Algebra: Daugianariai
 34. Algebra: Taško koordinatės
 35. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 36. Algebra: Tapatybės
 37. Algebra: Lygčių savybės
 38. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 39. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 40. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 41. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 42. Algebra: Greitosios daugybos formulės.