3253.3. Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.

Įrašykite trūkstamą žodį.

Spindulys turi be galo daug .
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Įvadas. Ką nagrinėja geometrija? Geometrinės figūros
Potemė
Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  2. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  3. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  4. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  5. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  6. Algebra: Abcisės ašis
  7. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  8. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  9. Algebra:
  10. Algebra: Lygties sąvoka