2002.3. Nepilnos kvadratinės lygtys

Parinkite atsakymą.

Kuri lygtis yra nepilna kvadratinė lygtis?

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite nepilnos kvadratinės lygties x_1=0, x_2= šaknis.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Nepilnos kvadratinės lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  3. Algebra: Realieji skaičiai
  4. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  5. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  6. Algebra: Funkcija
  7. Algebra: Hiperbolė
  8. Algebra: Trupmenos išraiška
  9. Algebra: Kvadratinės lygtys
  10. Fizika: