2002.3. Nepilnos kvadratinės lygtys

Parinkite atsakymą.

Kuri lygtis yra nepilna kvadratinė lygtis?

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite nepilnos kvadratinės lygties x_1=0, x_2= šaknis.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Nepilnos kvadratinės lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  2. Chemija: Medžiagos kiekis.
  3. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  4. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  5. Fizika: Garso pasekmės.
  6. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  7. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  8. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  9. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  10. Algebra: Hiperbolė