1948.3. Vienanariai

Parašykite atsakymą.

Nustatykite vienanario 4 koeficientą ir laipsnį!
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 2. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 3. Algebra: Vienanariai
 4. Algebra:
 5. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 6. Algebra: Procentai ir proporcijos
 7. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 8. Algebra: Procentai ir proporcijos
 9. Algebra: Procentai ir proporcijos
 10. Algebra: Priešingi daugianariai
 11. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 12. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 13. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 14. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 15. Algebra: Vienanario koeficientas
 16. Algebra: Vienodi vienanariai
 17. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 18. Algebra:
 19. Algebra: Panašūs daugianariai
 20. Algebra: Dvinariai
 21. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 22. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 23. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 24. Algebra: Lygčių savybės
 25. Algebra: Ordinatės ašis
 26. Algebra: Panašūs daugianariai
 27. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 28. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 29. Algebra: Procentai ir proporcijos
 30. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 31. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 32. Algebra:
 33. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 34. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 35. Algebra: Dvinariai
 36. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 37. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 38. Algebra: Trinariai
 39. Algebra: Panašūs vienanariai
 40. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 41. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 42. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka