1948.3. Vienanariai

Parašykite atsakymą.

Nustatykite vienanario 4 koeficientą ir laipsnį!
Koeficientas =
Laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Panašūs daugianariai
 2. Algebra:
 3. Algebra: Panašūs daugianariai
 4. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 5. Algebra: Lygčių savybės
 6. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 7. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 8. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 9. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 10. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 11. Algebra: Panašūs vienanariai
 12. Algebra: Procentai ir proporcijos
 13. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 14. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 15. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 16. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 17. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 18. Algebra: Procentai ir proporcijos
 19. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 20. Algebra: Procentai ir proporcijos
 21. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 22. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 23. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 24. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 25. Algebra: Vienanario koeficientas
 26. Algebra: Priešingi daugianariai
 27. Algebra: Vienanariai
 28. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 29. Algebra: Procentai ir proporcijos
 30. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 31. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 32. Algebra: Ordinatės ašis
 33. Algebra: Dvinariai
 34. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 35. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 36. Algebra: Trinariai
 37. Algebra:
 38. Algebra:
 39. Algebra: Vienodi vienanariai
 40. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 41. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 42. Algebra: Dvinariai