745.3. Algebrinių reiškinių pertvarkymai

Pasirinkite atsakymą.

Ar šis algebrinio reiškinio pertvarkymas yra teisingas? (1+x)(2+y) = 3+xy+3x-2y
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Algebrinių reiškinių pertvarkymai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  2. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  3. Algebra: Trupmenos
  4. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  5. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą
  6. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  7. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
  8. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  9. Algebra: Proporcijos, procentai
  10. Algebra: Aritmetinis vidurkis